Confidențialitate și Protecția datelor cu caracter personal (GDPR):

 

 • În confirmitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) , Turiștii își exprimă în mod expres acordul ca societatea SC VILA NORBE BUSTENI SRL, cu sediul în Busteni, str. Cezar Petrescu, nr.12, bl. 3bis, apt.16, judetul Prahova, pentru structura de primire turistică VILA NORBE , în calitate de operator de date cu caracter personal, să administreze, să prelucreze și să porteze în condiții de siguranță, datele personale pe care le furnizează turistul, sau, după caz, un membru al familiei sale ori altă persoană.
 • Turiștii își dau consimțământul ca datele lor cu caracter personal să fie transmise, prin orice mijloc de comunicare, instituțiilor publice sau altor entități publice ori private pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina unității de primire turistică.
 • Scopul colectării datelor îl constituie înregistrarea turiștilor în evidențele structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 237/2001 privind aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structura de primire turistică. Aceste informații vor putea fi introduse de unitatea de primire turistică în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport hârtie) și electronică.
 • Turiștilor li s-a adus la cunoștință că refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea cazării lor în structura de primire turistică.
 • Turiștii își dau acordul ca unitatea de primire turistică să păstreze o copie după actul lor de identitate.
 • Turiștii își dau acordul ca unitatea de primire turistică să îi contacteze prin telefon.
 • Unitatea de primire turistică are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice.
 • Unitatea de primire turistică procesează date cu caracter personal în vederea prestării serviciilor hoteliere, în următoarele scopuri:
 • Rezervarea de apartamente și alte servicii hoteliere; prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza unei obligații legale;
 • Confirmarea rezervărilor și preautorizarea cardului, având ca temei de prelucrare interesul legitim al pensiunii;
 • Facturarea serviciilor hoteliere, având ca temei de prelucrare obligațiile fiscale legale;
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră în diverse scopuri cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări sau acela de a vă oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic sau telefonic, având ca temei legal de prelucrare interesul legitim al hotelului;
 • Furnizarea de informații pe e-mail, a ofertelor speciale, evenimente și/ sau alte forme depublicitate, având ca temei legal de prelucrare consimțământul oaspeților;
 • Furnizarea informațiilor pe email sau telefonic, referitoare la obiectele uitate, primirea coletelor, mesajelor, având ca temei legal de prelucrare interesul legitim.

 

 • Turiștilor li s-a adus la cunoștință de către structura de primire turistică că au următoarele drepturi:
 • Dreptul la informare – furnizarea informațiilor prevăzute la punctual 4 din Regulament, în scris sau electronic, în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii;
 • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal ce o privesc;
 • Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului rectificarea datelor inexacte;
 • Dreptul la ștergere – dreptul „de a fi uitat” – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal ce o privesc;
 • Dreptul la restricționare – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării datelor;
 • Dreptul la portabilitate – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului transmiterea datelor personale către alți operatori, atunci când prelucrarea se efectuează prinmijloace automate;
 • Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc.